QUÈ,QUI,COM?

Què és l’AMPA?

AMPA vol dir Associació de Mares i Pares d’Alumnes. És la forma més eficaç que tenim els pares i mares d’organitzar-nos dins del centre escolar.
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l’Institut Bellvitge, col·labora estretament amb l'equip directiu i el professorat de l'escola per tal de contribuir a millorar el nivell educatiu dels nostres fills i filles i la qualitat del centre.

L'AMPA, entitat sense ànim de lucre, funciona a partir d'una quota anual que paguen els socis i que s’inverteixen en activitats al llarg del curs. 

L'AMPA és un equip de feina dins l'escola. La col·laboració de tots els pares i mares és fonamental per continuar aquesta tasca.


Qui som? 

Tots els pares i mares que paguen la cuota anual corresponent formen part de l’AMPA i tenen veu i vot a les assemblees, organisme decisori i de participació de tots els associats i associades. La junta directiva es tria en Assemblea General extraordinària, com a mínim, cada dos anys, encara que els seus membres poden ser reelegits. 

Presidenta: Emma Núñez
Representa l'AMPA. Coordina i dinamitza el grup. Convoca i presideix reunions, executa acords, ordena els pagaments i signa les sol · licituds de subvenció. 

Secretaria: Olga AlonsoOrtega
És responsable de la documentació de l'AMPA, i treballa en estreta col · laboració amb la Presidenta.

Tresorera: Mª Teresa Gómez Guindos
És responsable dels comptes de l'AMPA i del pressupost. Ajuda a planificar els recursos, dóna idees de possibles ingressos i ajuda el president en el control de les despeses. 

Vocals: Loli Ramos i Isabel Contreras
Decideixen conjuntament amb els càrrecs de la Junta Directiva les gestions i actuacions de l'AMPA. Les responsabilitats s'han de distribuir entre tots, creant àrees o comissions de treball, perquè tothom pugui aportar la seva tasca.


Com contactar amb l’AMPA?