Consell Escolar

El consell escolar del centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa (director/a, professorat, alumnat i personal d'administració i serveis).

Un espai on tots els membres opinen i prenen DECISIONS sobre el funcionament i organització del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

ÉS L'ESPAI ON LES FAMILIES HI SOM REPRESENTADES.


Cap comentari :

Publica un comentari

Gràcies per la teva visita i pel teu comentari!