dilluns, 4 de juny del 2012

Jornada continua: Les famílies necessitem reflexionar i valorar.


Ni SI ni NO. No hem de prendre una decisió ara, és una proposta que arriba amb poc temps de marge per valorar pros i contres. El temps d'estudi, al centre i fora d'ell, de les nostres filles i fills és prou important com per modificar-lo sense conèixer què pot comportar tant de positiu com de negatiu. És per això que creiem lògic i necessari prendre un temps per estudiar la proposta.
Aquesta és la carta que hem enviat a les famílies per tal de que estiguin assabentades de la decisió:

El passat 24 de maig es va realitzar a l’Institut la reunió respecte la possible demanda de jornada continuada pels alumnes de l’ESO que el Departament d’Ensenyament permet el proper curs. El nombre d’assistents va superar tota expectativa, sent unes 50 famílies les presents.
Al full de convocatòria us anunciàvem que les conclusions extretes a l’assemblea de pares i mares i els arguments del Claustre de professorat es farien arribar a totes les famílies en un escrit posteriorment. En aquell mateix document teníem la intenció de demanar la vostra opinió vers la possibilitat de demanar la jornada continuada. També us dèiem que en el proper Consell Escolar es faria la votació i que quedaria reflectit amb menció expressa el percentatge de vots per sectors. La trobada ens ha fet canviar els plans inicials. 
Una amplia majoria de les famílies assistents a la reunió van considerar que, abans d’acceptar un canvi a la jornada escolar de fills i filles, s’hauria de definir el projecte que exigeix el Departament d'Ensenyament en el qual s’han d’establir els objectius a assolir amb el canvi d’horari. Per això és necessari recollir dades que ajudin a conèixer la particularitat de cada família, la del propi centre i inclús la del barri, per tal de valorar com podria afectar el canvi de jornada escolar. Es considera, doncs, necessari crear una comissió que realitzi aquesta feina durant el proper curs. 
Respecte el Claustre de professorat, us comuniquem que un 37% del professorat es va manifestar a favor de la Jornada Continuada i un 26% en contra. La resta (un altre 37%) es va abstenir. El que sí va quedar manifest és la voluntat de tot el professorat d’acollir-se al nou marc horari que permetrà que els alumnes vinguin al centre dues tardes en comptes de tres. L’alumnat continuarà fent 30 hores setmanals, augmentant una hora lectiva en dos matins diferents. 
L’alumnat ESO va votar majoritàriament a favor de la Jornada continuada (80%). Van votar en contra un 10% i es va abstenir un altre 10%. 
Pensem que és just i raonable donar-nos tots i totes un temps de reflexió i estudi (curs 2012/13) que ens ajudi a tota la comunitat educativa a formar-nos una idea més clara del que suposaria un canvi de jornada i reprendre la proposta si encara l’ofereix del Departament d’Ensenyament. Amb totes les dades possibles damunt la taula es demanaria el vot a favor o en contra de la Jornada continuada. 
Per tant, la proposta que les famílies faran arribar al Consell Escolar és la de no implementar la Jornada Continuada el proper curs. 
Ha de quedar clar que no rebutgem la jornada continua, tan sols creiem necessari prendre un temps d’estudi i reflexió de la nova proposta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la teva visita i pel teu comentari!

Entrada destacada

40 aniversari de l'institut: Actes commemoratius i crida literària.

Aquest curs l'institut Bellvitge celebra 40 anys de presència i servei al barri que li dóna nom. Amb motiu d'aquesta ocasió ...