dilluns, 22 d’abril del 2013

Protocols d’aplicació obligatòria a les escoles i instituts catalans sobre TDA i TDAH

Ep! Famílies amb fills amb TDA i TDAH: estan a punt de publicar-se els protocols d’aplicació obligatòria a les escoles i instituts catalans.

El passat dissabte dia 20 d’abril les senyores Alba Espot i Cristina Pellicer, Directora general i subdirectora, respectivament, d’Ensenyaments Infantil, Primari i Atenció a la Diversitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, van explicar a la seu de l’Associació TDAH Catalunya, els protocols d’aplicació obligatòria que, a partir del pròxim curs, s’han portar a terme amb tot l’alumnat dels ensenyaments obligatoris i batxillerat amb aquesta dificultat d’aprenentatge.
Per poder ajudar als vostres fills i filles heu d’estar al tant de les dades següents:

1- Durant la primera setmana de juny es penjaran a la pàgina web del Departament i seran de lliure consulta, unes guies pel professorat, per una banda, i per l’altre per a les famílies. No hi ha pressupost per publicar-les en paper, així doncs, heu de consultar-les per internet a www.xtec.cat. Desprès heu d’anar a l’apartat d’Atenció a la diversitat i allí trobareu les esmentades Guies. Consulteu-les perquè heu de saber què es pot fer per afavorir la millora del rendiment acadèmic, a casa i a l’escola o institut. Hi trobareu:
   - Descripció i característica del trastorn
   - Protocols d’observació
   - Pautes d’intervenció educatives

2- Sortirà també publicada la resolució sobre Trastorns d’Aprenentatge al DOGC–Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dues resolucions. Això vol dir que les adaptacions metodològiques són d’obligat compliment a tota Catalunya.

3- L’EAP i el departament d’Orientació Escolar de l’Institut poden valorar que l’alumne amb TDAH precisa un pla individual (PI). Què és un PI?
   - És un document escrit i consensuat.
   - S’ha d’elaborar en dos mesos però sempre estarà obert a modificacions.
   - Ha de recollir el conjunt d’actuacions respecte al currículum de l’alumne.
   - Si un o una alumne/-a vol optar a un tribunal especial (TOE) per a realitzar les proves d’accés a la Universitat (PAU), és requisit indispensable que durant el batxillerat se li hagi aplicat un PI. L’alumnat amb TDAH precisa fer no proves més fàcils, però si més temps per a realitzar-les i una estructura de cada examen adaptada a les seves dificultats d’atenció.

4- Durant l’ESO, el departament d’Orientació Psicològica de cada Institut vetllarà pel compliment del PI.

El Departament s’ha compromès a redactar documents marc d’aquest PI per facilitar la feina als equips docents. També s’està treballant per determinar quins són els aprenentatges clau en els ensenyaments obligatoris.


Per últim, s’estan desenvolupant programes de col·laboració amb els Departament de Salut i els de Benestar Social per poder reduir al màxim el fracàs escolar amb l’alumnat que pateix TDA o TDAH.

Si teniu qualsevol dubte no deixeu passar l’oportunitat de parlar amb nosaltres o demanar l’assessorament de l’orientadora de l’Institut que és, val a dir-ho, una magnífica professional. “Hi ha llum al final del túnel”.

1 comentari:

Gràcies per la teva visita i pel teu comentari!

Entrada destacada

40 aniversari de l'institut: Actes commemoratius i crida literària.

Aquest curs l'institut Bellvitge celebra 40 anys de presència i servei al barri que li dóna nom. Amb motiu d'aquesta ocasió ...