dimecres, 29 d’abril del 2015

Reflexions d'AMPA: "CRÉIXER"

“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”

Intervenció de l'AMPA durant la presentació del programa 
Créixer, educar i compartir” de la Xarxa d’Atenció a la Infància de 0 a 6 de Bellvitge i Gornal 
Dimarts 28 d'abril de 2015 

El paper de la família vers una parentalitat positiva


Tenir fills és el gran projecte de vida de les persones que s’ho plantegen. Un projecte a molt llarg termini: tota la vida. El disseny del projecte comença abans que neixi la criatura, i quan arriba l’hora de l’execució, et trobes que el disseny no era més que un esborrany. I es que faltava la dada més important: com serà aquell fill/a.

Pares i mares som qui millor coneixem als nostres fills, i amb això com eix en la nostra tasca educadora, no els hi direm què han de fer i com, els ajudarem a pensar què es el que a ells els interessa, què volen fer i com fer-ho. Establirem hàbits i satisfarem les seves necessitats. Els escoltarem i cuidarem la intimitat i la comunicació amb ells, i també de la parella. Marcarem límits a través del diàleg positiu i constructiu, no en la imposició. Ens reconeixerem davant d’ells amb els nostres defectes i les nostres virtuts. Tot això amb molt d’amor i sentit comú, els aliats perfectes. I cada fill serà un repte diferent perquè seran persones independents amb la seva pròpia personalitat que, amb el temps, interioritzaran les nostres aprovacions i també les reprovacions que els haurem fet. Que tindran criteri propi i valors adquirits. Que seran feliços i bones persones com tots els pares i mares desitgem, i fins i tot algun dia ens ho agrairan. 

Bonic oi? Però hi ha moments en que això trontolla, moments que les famílies sentim que des de les administracions públiques, els metges, els centre escolars, el món laboral.... no tenim el suport necessari per educar amb tranquil·litat. Pares, mares i fills, creixem junts, i alhora, dins d’una societat que ha de ser educadora. Els nostres fills i filles, infants i adol·lescents, necessiten referents positius i els han de trobar dins la família, però també fora d’ ella, perquè la coherència entre els diferents àmbits donarà força i consistència a aquests referents i als valors que representen.

Vivim en un context de crisi, de precarietats i de canvis, dins i fora de les famílies, doncs aquestes són un bon mirall de la societat. És des d’aquest context que es fa encara més necessària una actitud nova, més pro activa i esperançadora que empenti a les famílies i a la societat a confiar més en si mateixa i en tot el ventall de possibilitats. 
Donar valor a l’individu que s’ empodera, per donar-li també valor al col·lectiu, organitzant-se i, a la vegada, fa créixer el grup.
Per tant, són necessaris els recursos que serveixin per capacitar les famílies en la seva responsabilitat, i per a desenvolupar potencialitats per ajudar als fills a crear el seu propi futur. Calen espais de trobada on les famílies portin la veu cantant, sense que s’ho mirin com “I ara em vindran a dir a mi cóm he d’educar als meus fills?”. 

Des d’aquesta vessant, les AMPA som imprescindibles. La nostra tasca ha de ser facilitadora, impulsora, animadora i generadora d’aquests espais. Es tracta de provocar moments on compartir bones experiències personals i col·lectives, però també febleses, per tal que la família prengui consciència que no està sola, no és un “bitxo raro”, que no es tracta de buscar culpables sinó de trobar causes, resoldre problemes i avançar junts i més enfortits.

Portar l’estil parentiu positiu també a l’estil de l’AMPA:

- Es tracta de creure’s la igualtat, trencar barreres que entorpeixen la cohesió de la comunitat educativa: famílies-equip docent / equip docent-alumnes/ alumnes-famílies… propiciar experiències comunes, compartir projectes i empatitzar, guanyar valor davant els ulls de l’altre i dels propis ulls.

- Es tractar de creure, doncs, en les capacitats dels altres i en les pròpies, desenvolupar-les i descobrir de noves. Escoltar les propostes dels altres. Definir interessos comuns i verbalitzar cap a on volem arribar i perquè. Perdre la por a la discussió constructiva i al diàleg entre pensaments diversos, cercant allò que enriqueix i fa avançar.

- Fer el camí junts, quan més compartit millor. Potser trigarem més en arribar, però arribarem més lluny, diu el proverbi.

Tot i tenir clar el que volem no és gens fàcil plasmar-lo en el dia a dia. Sovint sorgeixen un munt d’obstacles i som conscients que es tracta d’una carrera de fons, que s’ha de guanyar pam a pam. Objectiu a objectiu. 

Atraure l’ interès i la participació de les famílies és un pas prioritari, que s’ha de mantenir al llarg de tot el procés, cercant com fer-les conscients de la importància del seu paper dins la comunitat educativa i convidant-les a prendre la seva part de protagonisme en aquest projecte comú. 

Per assolir aquest objectiu des de la nostra AMPA ens proposem:

- Facilitar a les famílies la informació de tot el que es fa, i demanar la seva implicació en totes les fases del procés dels projectes que es porten a terme: diagnòstic, disseny, planificació, implementació, seguiment…

- Dotar a les famílies dels canals necessaris i diversos per establir una comunicació fluida i regular amb l’AMPA, alhora que oferir i facilitar diferents formes de participació d’acord amb el grau d’implicació que les famílies volen tenir.

- Reconèixer i agrair la contribució de tots els membres de comunitat educativa, especialment de les famílies que es van involucrant, atenent la persona amb la mateixa cura que s’atén al col·lectiu.

- Generar espais per posar en comú xerrades, debats i diàlegs, envers els interessos i necessitats que demanden i/o que copsem, recollint i valorant les opinions, propostes i experiències, amb esperit crític i autocrític vers el model educatiu cap el que volem anar.

- Promoure, junt amb l’equip docent, la presencia i participació de les famílies en els actes del centre com a millora de convivència i comunicació.

- Compartir la nostra experiència amb les famílies i les entitats del nostre entorn.

Cartell dissenyat per l'alumnat de 2n de Batxillerat Artístic de l'Institut Bellvitge


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la teva visita i pel teu comentari!

Entrada destacada

40 aniversari de l'institut: Actes commemoratius i crida literària.

Aquest curs l'institut Bellvitge celebra 40 anys de presència i servei al barri que li dóna nom. Amb motiu d'aquesta ocasió ...