dissabte, 25 de maig del 2013

L'Institut Bellvitge manté la jornada de matí i tarda

Al passat Consell Escolar s’informa de les votacions ja realitzades respecte la proposta de demanda de Jornada Contínua:

- Alumnat: 100 vots a favor del SÍ. 31 alumnes que van votar NO. 9 abstencions.

- Professorat: Mantenen les proporcions Sí/No votades en el Claustre del mateix dia, tot i haver un gran nombre d’abstencions. Per tant, en la votació el resultat del professorat és de dos vots a favor del SÍ i quatre vots a favor del NO.

- Famílies: El vot de les famílies, 25% de pares i mares (77 persones), queda de la següent manera:
60% (46 vots) trien jornada actual (matí i tarda). 36% (28 vots) trien jornada continuada. 4% (3 vots) s'abstenen.


Conclusió:
L'alumnat de l'Institut Bellvitge continuarà amb jornada de matí i tarda al curs 2013-2014

Entrada destacada

40 aniversari de l'institut: Actes commemoratius i crida literària.

Aquest curs l'institut Bellvitge celebra 40 anys de presència i servei al barri que li dóna nom. Amb motiu d'aquesta ocasió ...