dimecres, 5 de novembre del 2014

Eleccions al Consell Escolar 2014-2015 (1)

El consell escolar del centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa.
És l'espai on les famílies hi som representades.
Un espai on famílies, professorat i alumnat opinen i prenen decisions sobre el funcionament del centre.

Mare, pare, si vols formar part del Consell, presenta la teva candidatura a la direcció de l'Institut abans del 14 de novembre.

I el 24 de novembre, vine al centre a votar als teus representants!
Preguntes freqüents

Qui són els responsables dels procés electoral?
Els directors/es dels centres, les meses electorals i els consells escolars actuals.

Qui forma part del cens electoral del sector pares d’alumnes?
Tots els pares i les mares o tutors d'alumnes que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d'aquests, sempre que els fills o pupils estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria d'eleccions.

Qui pot ser candidat al consell escolar?
Poden ser els pares i les mares o els tutors dels alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat i que figuren en el cens electoral.

Quants candidats pot votar cada elector?
En el nostre cas, s'ha de votar a dos candidats/tes

Qui té dret a votar, del sector pares d’alumnes?
Poden votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que la pàtria potestat de l'alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, cas en el qual només aquest tindrà dret de vot. El vot és individual.

Quines són les condicions de vot?
La votació és personal, directa i secreta. El vot no es pot delegar, així com tampoc es reconeix el vot per correu. Per tant, la presència a la mesa és obligatòria, i l’ identificació mitjançant DNI. 

I si es produeix una vacant abans que finalitzi el seu període de mandat?
La substitució s'ha de produir segons estigui establerta en el reglament de règim intern del centre. Però si en el RRI no ho preveu, llavors la vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la vacant, aquesta queda sense cobrir fins la propera renovació del Consell Escolar. Per això, és molt important que, acompanyant a la llista de candidats, hi figurin com a mínim dos pares o mares més com a possibles substituts, destacant la seva condició de suplents.

Quina durada de mandat tindran els consellers/res electes del sector pares i del sector alumnes (aquests últims només per a centres de secundària)?
Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per meitats. 

MaterialsDATES QUE NO POTS OBLIDAR!

14 de novembre:    
Data límit per a la presentació de candidatures.

24 de novembre:     
Votacions mares i pares d’alumnes, de 17h a 20h

Tot el calendari del procés electoral, aquí.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la teva visita i pel teu comentari!

Entrada destacada

40 aniversari de l'institut: Actes commemoratius i crida literària.

Aquest curs l'institut Bellvitge celebra 40 anys de presència i servei al barri que li dóna nom. Amb motiu d'aquesta ocasió ...